Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 81 zmlúv, 876 faktúr, 24 objednávok za organizáciu Pleš.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
5640034327FaktúraObecný úrad PleOrange Slovensk 41,50Detail
2021007FaktúraObecný úrad PleIng. Emília Kas 550,00Detail
8289859271FaktúraObecný úrad PleSlovak Telecom 2,09Detail
2021210FaktúraObecný úrad PleIng. Beáta Heré 60,00Detail
211401943FaktúraObecný úrad PleNier Fine Wines 337,00Detail
20210456FaktúraObecný úrad Pleing.Milan Hric 100,00Detail
2021220311FaktúraObecný úrad PleMEPOS, s.r.o. 237,82Detail
5635429532FaktúraObecný úrad PleOrange Slovensk 41,50Detail
8288013594FaktúraObecný úrad PleSlovak Telekom, 2,09Detail
2211104512FaktúraObecný úrad PleSlovenský ochra 20,40Detail