Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 118 zmlúv, 2765 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Povoda.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
20010528FaktúraObec PovodaPosTel DS ,s.r. 50,00Detail
200105FaktúraObec PovodaRANEX EU s.r.o. 43,20Detail
2020094FaktúraObec PovodaRe. Creative s. 96,00Detail
400594FaktúraObec PovodaKovoplast -T s. 360,00Detail
20200513FaktúraObec PovodaPURA, spol. s r 1 690,30Detail
1480549970FaktúraObec PovodaO2 Slovakia s.r 6,78Detail
1352020FaktúraObec PovodaK-Z Trend,s.r.o 443,04Detail
20209010FaktúraObec PovodaDOMINE DS s.r.o 37,00Detail
392020FaktúraObec PovodaEUROKAMEŇ NOBE 347,40Detail
200100169FaktúraObec PovodaHORIZONT a AL s 1 563,30Detail