Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1250 zmlúv, 6034 faktúr, 1305 objednávok za organizáciu Šamorín.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
21682021ZmluvaMesto ŠamorínBV BAU s.r.o. 3 320,00Detail
21000405ObjednávkaMesto ŠamorínDREVOKOM Slovak 3 593,40Detail
21000409ObjednávkaMesto ŠamorínKrisztina Mészá 250,00Detail
21000410ObjednávkaMesto ŠamorínWILD EAST s.r.o 516,00Detail
21000411ObjednávkaMesto ŠamoríneVector group S 3 400,00Detail
21000412ObjednávkaMesto ŠamorínWolters Kluwer 76,48Detail
21000413ObjednávkaMesto ŠamorínCOMBI TLAČIAREŇ 0,00Detail
21000414ObjednávkaMesto ŠamorínPROEXIM s.r.o. 1 134,12Detail
21000415ObjednávkaMesto ŠamorínTelesys Slovaki 603,00Detail
21000416ObjednávkaMesto ŠamorínTelesys Slovaki 491,76Detail