Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 924 zmlúv, 3368 faktúr, 749 objednávok za organizáciu Šamorín.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
10352020ZmluvaMesto ŠamorínMPBH Šamorín s. 65 000,00Detail
10342020ZmluvaMesto ŠamorínObec Blahová 0,00Detail
10332020ZmluvaMesto ŠamorínŽeleznice Slove 146 000,00Detail
10322020ZmluvaMesto ŠamorínÚrad práce, soc 0,00Detail
20000322ObjednávkaMesto ŠamorínStanislava Koll 1 151,52Detail
20000323ObjednávkaMesto ŠamorínWanted design - 866,40Detail
20000324ObjednávkaMesto ŠamorínEl Bra De, s.r. 1 674,00Detail
20000325ObjednávkaMesto ŠamorínNOMIland s.r.o 431,20Detail
20000326ObjednávkaMesto ŠamorínHORIZONT a AL, 438,34Detail
20000327ObjednávkaMesto ŠamorínAREA Šamorín, s 6 972,00Detail