Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 220 zmlúv, 1280 faktúr, 46 objednávok za organizáciu Štvrtok na Ostrove.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
31122013ZmluvaCHATEAU MODRA, Obec Štvrtok na 586,88Detail
6113260687FaktúraObec Štvrtok naKROS , a.s. 1 248,00Detail
51/13FaktúraObec Štvrtok naSándor Neszméri 320,00Detail
107/2013FaktúraObec Štvrtok naMgr. Csilla Kiš 369,10Detail
131035FaktúraObec Štvrtok naINFRA Slovakia, 90,18Detail
1315300517FaktúraObec Štvrtok naObec Zlaté klas 576,51Detail
1380567FaktúraObec Štvrtok naLEDACOLOR GmbH 97,16Detail
464/2013FaktúraObec Štvrtok naJUDr. Igor Krši 15,50Detail
130289FaktúraObec Štvrtok naArpád Németh - 103,20Detail
2013120442FaktúraObec Štvrtok naLegalSoft s.r.o 9,28Detail