Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 40 zmlúv, 1084 faktúr, 10 objednávok za organizáciu Turčianske Jaseno.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
2322198487FaktúraObec TurčianskeOrange Slovensk 36,00Detail
16010001FaktúraObec TurčianskeKV-mont servis, 405,80Detail
20160292FaktúraObec TurčianskeMäsovýroba s.r. 2,50Detail
20160217FaktúraObec TurčianskeMäsovýroba s.r. 6,17Detail
1162200381FaktúraObec TurčianskeŠEVT a. s. 6,10Detail
0032016FaktúraObec TurčianskeJUDr. Tomáš ZBO 160,16Detail
201601FaktúraObec TurčianskeZdruženie miest 60,22Detail
15012016FaktúraObec TurčianskeZdruženie obcí 91,74Detail
507202016FaktúraObec TurčianskeZdruženie zboro 15,08Detail
160028FaktúraObec TurčianskeKUBICOMP s.r.o. 85,80Detail