Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 93 zmlúv, 1914 faktúr, 7 objednávok za organizáciu Valice.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
2409480975ZmluvaObec ValiceGenerali Poisťo 285,01Detail
Zmluva č. 1424 565ZmluvaObec ValiceDobrovoľná poži 1 400,00Detail
24/31/054/273ZmluvaObec ValiceÚrad práce, soc 4 408,56Detail
1/2024ZmluvaObec ValiceMINARS , s.r.o. 0,00Detail
2401021FaktúraObec ValiceMOPIS - Sauer s 333,50Detail
6002420813FaktúraObec ValiceVšeobecná úvero 175,00Detail
2422001FaktúraObec ValiceKOSTAV KL. s.r. 200,00Detail
9624FaktúraObec ValiceÚzO DPO SR Rima 135,00Detail
4141254290FaktúraObec ValiceSSE-Distribúcia 11,47Detail
15624000348FaktúraObec ValiceBrantner Gemer 891,84Detail