Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 89 zmlúv, 1711 faktúr, 7 objednávok za organizáciu Valice.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
4141245586FaktúraObec ValiceSSE-Distribúcia 11,47Detail
3242316149FaktúraObec ValiceZUNCO Corp. a.s 77,40Detail
2023092FaktúraObec ValiceIng. Ján Profan 22,00Detail
1562300315FaktúraObec ValiceBrantner Gemer 914,51Detail
8321938557FaktúraObec ValiceSlovak Telekom 72,06Detail
2023000187FaktúraObec ValiceIng. Jozef Nosá 36,00Detail
2302252FaktúraObec ValiceSLOVGRAM 38,40Detail
2380021FaktúraObec ValiceCONSTRUCT, Ing. 79,86Detail
230134FaktúraObec ValiceEKRONN s.r.o. 29,90Detail
2300017FaktúraObec ValiceUNIKOVO - Peter 90,00Detail