Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 70 zmlúv, 1387 faktúr, 7 objednávok za organizáciu Valice.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
1062004808FaktúraObec ValiceBrantner Gemer 650,28Detail
9210066460FaktúraObec ValiceStredoslovenská- 16,33Detail
9210018251FaktúraObec ValiceStredoslovenská 199,76Detail
9210018284FaktúraObec ValiceStredoslovenská- 58,96Detail
8275296329FaktúraObec ValiceSLOVAK TELEKOM, 14,06Detail
20202586FaktúraObec ValiceIng. Jozef Nosá 36,00Detail
8275102242FaktúraObec ValiceSLOVAK TELEKOM, 24,76Detail
210101387FaktúraObec ValiceGemernet s.r.o. 14,29Detail
201119FaktúraObec ValiceEKRONN s.r.o. 29,70Detail
Dohoda 20 31 012 133ZmluvaObec ValiceÚrad práce, soc 0,00Detail