Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 2782 zmlúv, 16853 faktúr, 6838 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
11597/2024ZmluvaCSEMADOK ZO VeľMesto Veľký Med 3 800,00Detail
11591/2024ZmluvaSlovenský zväz Mesto Veľký Med 2 945,00Detail
11261/2024ZmluvaNagymegyeri FutMesto Veľký Med 1 500,00Detail
202400116ObjednávkaMesto Veľký MedPROJEKT-MARKET, 78,10Detail
202400117ObjednávkaMesto Veľký MedLebeco s. r. o. 178,95Detail
202400118ObjednávkaMesto Veľký MedLoránt Nagy - N 157,01Detail
202400119ObjednávkaMesto Veľký MedRavasz & Partne 1 872,00Detail
202400120ObjednávkaMesto Veľký MedTSM Veľký Meder 1 659,07Detail
202400121ObjednávkaMesto Veľký MedTSM Veľký Meder 1 273,44Detail
11650/2024ZmluvaKIDZONE, n.oMesto Veľký Med 800,00Detail