Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 2598 zmlúv, 14829 faktúr, 6028 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
845/2023ZmluvaMesto Veľký MedTelegrafia, a.s 0,00Detail
625/2023ZmluvaMesto Veľký MedZSE Energia , a 0,00Detail
879/2023ZmluvaMesto Veľký MedOrange Slovensk 200,00Detail
866/2023ZmluvaMesto Veľký MedZákladná škola 135,00Detail
834/2023ZmluvaMesto Veľký MedZákladná umelec 135,00Detail
836/2023ZmluvaMesto Veľký MedZákladná škola 270,00Detail
862/2023ZmluvaMesto Veľký MedTERMÁL s.r.o. 0,00Detail
810/2023ZmluvaMesto Veľký MedMinisterstvo ži 0,00Detail
202200643ObjednávkaMesto Veľký MedINFO KURZ s.r.o 4 358,00Detail
202200646ObjednávkaMesto Veľký MedHotel Thermal V 600,00Detail