Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 2134 zmlúv, 11475 faktúr, 4581 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
18621/2020ZmluvaMesto Veľký MedÚatredie práce, 0,00Detail
33001013/2020ZmluvaEgrecký RobertMesto Veľký Med 917,76Detail
202000411ObjednávkaMesto Veľký MedPYROKOM spol. s 131,28Detail
202000412ObjednávkaMesto Veľký MedPYROKOM spol. s 68,16Detail
202000413ObjednávkaMesto Veľký MedPYROKOM spol. s 324,48Detail
202000414ObjednávkaMesto Veľký MedPYROKOM spol. s 52,80Detail
202000415ObjednávkaMesto Veľký MedPerfex Slovakia 1 579,80Detail
202000416ObjednávkaMesto Veľký MedLebeco s. r. o. 66,39Detail
202000421ObjednávkaMesto Veľký MedWebglobe-Yegon, 23,54Detail
202000422ObjednávkaMesto Veľký MedOfficetech - Sz 105,00Detail