Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 82 zmlúv, 2623 faktúr, 494 objednávok za organizáciu Základná škola s materskou školou Vavrečka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
191611FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 159,5630.10.2019Detail
230922595FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 403,5830.10.2019Detail
230922024FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 121,2630.10.2019Detail
230921307FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 249,6430.10.2019Detail
230920688FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 112,8630.10.2019Detail
191468FaktúraZákladná škola Anton Skurčák 115,4130.10.2019Detail
230920043FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 179,8030.10.2019Detail
20190528FaktúraZákladná škola MIRUTOMI s.r.o. 309,1530.10.2019Detail
092019FaktúraZákladná škola Ignác Tomaštík 403,3030.10.2019Detail
191610FaktúraZákladná škola Anton Skurčák 226,1530.10.2019Detail