Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 82 zmlúv, 2682 faktúr, 494 objednávok za organizáciu Základná škola s materskou školou Vavrečka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
230004206FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 149,86Detail
230004157FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 68,03Detail
200377FaktúraZákladná škola Anton Skurčák 93,12Detail
20200033FaktúraZákladná škola MIRUTOMI s.r.o. 415,57Detail
200249FaktúraZákladná škola Anton Skurčák 142,58Detail
230002861FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 82,61Detail
230004156FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 62,21Detail
230004214FaktúraZákladná škola INMEDIA spol s. 0,00Detail
200376FaktúraZákladná škola Anton Skurčák 80,25Detail
20200034FaktúraZákladná škola MIRUTOMI s.r.o. 416,39Detail