Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 11806 zmlúv, 131632 faktúr, 10388 objednávok. Do projektu sa zapojilo 283 organizácií.
Zapojené obce a organizácie