Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 11288 zmlúv, 126011 faktúr, 9794 objednávok. Do projektu sa zapojilo 281 organizácií.
Zapojené obce a organizácie