Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 12123 zmlúv, 136012 faktúr, 10822 objednávok. Do projektu sa zapojilo 287 organizácií.
Zapojené obce a organizácie