Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 12983 zmlúv, 145333 faktúr, 11696 objednávok. Do projektu sa zapojilo 289 organizácií.
Zapojené obce a organizácie