Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 10140 zmlúv, 113193 faktúr, 8479 objednávok. Do projektu sa zapojilo 279 organizácií.
V zmysle zákona

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

ŠIroká funkcionalita

Riešenie REGISTER zmlúv, faktúr a objednávok poskytuje nástroj, prostredníctvom ktorého rýchlo a spoľahlivo zverejníte všetky potrebné informácie o Vašich zmluvách, objednávkach a faktúrach. Vytvára príležitosť pre jednoduché zverejnenie potrebných informácii na webovej stránke z pohodlia kancelárie bez nutnosti riešiť zverejňovanie cez Obchodný vestník.

Pre všetkých

Riešenie REGISTER zmlúv, faktúr a objednávok poskytuje nástroj, prostredníctvom ktorého rýchlo a spoľahlivo zverejníte všetky potrebné informácie o Vašich zmluvách, objednávkach a faktúrach. Vytvára príležitosť pre jednoduché zverejnenie potrebných informácii na webovej stránke z pohodlia kancelárie bez nutnosti riešiť zverejňovanie cez Obchodný vestník.

Prečo sa zaregistrovať unás?

Po prečítaní cenových podmienok, ktoré búdu pre organizácie dúfame veľmi zaujímavé, je to ešte jednoduchosť a prehľadnosť pri používaní aplikácie. Cenové podmienky nájdete v časti Cenník a  podmienky používania a odpovede na Vaše otázky   v časti FAQ.

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť EMEL Bratislava, s.r.o., ktorá už od roku 1990 pôsobí na trhu informačných technológii. V rámci tejto činnosti sa intenzívne zaoberá vývojom, dodávkou a implementáciou komplexného podnikového informačného systému, portálových riešení a poskytovaním nadštandardných služieb v oblasti IT.

Pripravujeme

Portál neustále zdokonaľujeme, aby zodpovedal požiadavkám používateľov, aktuálnemu stavu legislatívy požiadaviek a jej efektívneho využitia. V najbližšej dobe pripravujeme:

Zapojené obce a organizácie