Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 12839 zmlúv, 143488 faktúr, 11521 objednávok. Do projektu sa zapojilo 287 organizácií.
Zapojené obce a organizácie