Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13184 zmlúv, 147245 faktúr, 11737 objednávok. Do projektu sa zapojilo 289 organizácií.
Zapojené obce a organizácie