Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13558 zmlúv, 150901 faktúr, 12175 objednávok. Do projektu sa zapojilo 289 organizácií.
Zapojené obce a organizácie