Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 12627 zmlúv, 141207 faktúr, 11311 objednávok. Do projektu sa zapojilo 287 organizácií.
Zapojené obce a organizácie