Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 8548 zmlúv, 94781 faktúr, 6813 objednávok. Do projektu sa zapojilo 275 organizácií.
 
V zmysle zákona

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 
ŠIroká funkcionalita

Riešenie REGISTER zmlúv, faktúr a objednávok poskytuje nástroj, prostredníctvom ktorého rýchlo a spoľahlivo zverejníte všetky potrebné informácie o Vašich zmluvách, objednávkach a faktúrach. Vytvára príležitosť pre jednoduché zverejnenie potrebných informácii na webovej stránke z pohodlia kancelárie bez nutnosti riešiť zverejňovanie cez Obchodný vestník.

 
Pre všetkých

Portál poskytuje verejnú časť pre neregistrovaných užívateľov – občanov, organizácie, ktorým poskytne jednoduché prehľady zverejnených zmlúv, faktúr a objednávok jednotlivých organizácií.

 

Pre registrovaných užívateľov, ktorými sú povinné organizácie verejnej správy. Organizácie získajú prístup k jednoduchej aplikácii s možnosťou zaevidovať, upraviť zmluvu, objednávku a faktúru, ktoré sú povinné zverejniť.

 
Prečo sa zaregistrovať unás?

Po prečítaní cenových podmienok, ktoré búdu pre organizácie dúfame veľmi zaujímavé, je to ešte jednoduchosť a prehľadnosť pri používaní aplikácie. Cenové podmienky nájdete v časti Cenník a  podmienky používania a odpovede na Vaše otázky   v časti FAQ.

 

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť EMEL Bratislava, s.r.o., ktorá už od roku 1990 pôsobí na trhu informačných technológii. V rámci tejto činnosti sa intenzívne zaoberá vývojom, dodávkou a implementáciou komplexného podnikového informačného systému, portálových riešení a poskytovaním nadštandardných služieb v oblasti IT.

 
Pripravujeme

Portál neustále zdokonaľujeme, aby zodpovedal požiadavkám používateľov, aktuálnemu stavu legislatívy požiadaviek a jej efektívneho využitia. V najbližšej dobe pripravujeme:

Zapojené obce a organizácie