Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 11618 zmlúv, 129747 faktúr, 10172 objednávok. Do projektu sa zapojilo 282 organizácií.
Zapojené obce a organizácie