Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 12355 zmlúv, 138452 faktúr, 11026 objednávok. Do projektu sa zapojilo 287 organizácií.
Zapojené obce a organizácie