Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 11947 zmlúv, 133401 faktúr, 10547 objednávok. Do projektu sa zapojilo 286 organizácií.
Zapojené obce a organizácie