Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13867 zmlúv, 153881 faktúr, 12607 objednávok. Do projektu sa zapojilo 289 organizácií.
Zapojené obce a organizácie