Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 14268 zmlúv, 158234 faktúr, 13056 objednávok. Do projektu sa zapojilo 289 organizácií.
Zapojené obce a organizácie