Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 11123 zmlúv, 123712 faktúr, 9551 objednávok. Do projektu sa zapojilo 281 organizácií.
Zapojené obce a organizácie