Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 11459 zmlúv, 127847 faktúr, 9945 objednávok. Do projektu sa zapojilo 282 organizácií.
Zapojené obce a organizácie