Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 10598 zmlúv, 117973 faktúr, 8929 objednávok. Do projektu sa zapojilo 280 organizácií.
Zapojené obce a organizácie