Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16954 zmlúv, 184321 faktúr, 16071 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.
Zapojené obce a organizácie