Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16428 zmlúv, 178144 faktúr, 15553 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.