Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17122 zmlúv, 185542 faktúr, 16206 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.