Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16750 zmlúv, 182226 faktúr, 15896 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.