Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16260 zmlúv, 176187 faktúr, 15244 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.
Zapojené obce a organizácie