Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 15198 zmlúv, 165885 faktúr, 13997 objednávok. Do projektu sa zapojilo 288 organizácií.
Zapojené obce a organizácie