Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 15835 zmlúv, 172522 faktúr, 14768 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.
Zapojené obce a organizácie