Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 14414 zmlúv, 159596 faktúr, 13271 objednávok. Do projektu sa zapojilo 289 organizácií.
Zapojené obce a organizácie