Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 15530 zmlúv, 169527 faktúr, 14415 objednávok. Do projektu sa zapojilo 288 organizácií.
Zapojené obce a organizácie