Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17154 zmlúv, 186013 faktúr, 16243 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.

Pripravili sme pre Vás vydávanie potvrdení o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. Potvrdenie sa tlačí vo formáte PDF. Návod ako vytlačiť potvrdenie nájdete v Návode na používanie aplikácie.

 

 

 

Späť na prehľad