Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 14918 zmlúv, 163692 faktúr, 13686 objednávok. Do projektu sa zapojilo 288 organizácií.
Zapojené obce a organizácie