Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 15344 zmlúv, 167280 faktúr, 14161 objednávok. Do projektu sa zapojilo 288 organizácií.
Zapojené obce a organizácie