Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16055 zmlúv, 174776 faktúr, 15024 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.
Zapojené obce a organizácie