Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16427 zmlúv, 178142 faktúr, 15553 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.
Zapojené obce a organizácie