Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 543 zmlúv, 9151 faktúr, 1811 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
O0131/2018ObjednávkaZariadenie pre VVM Obchodná s. 81,8019.10.2018Detail
O18000059ObjednávkaZariadenie pre Folklórna spevá 150,0019.10.2018Detail
O18000058ObjednávkaZariadenie pre Lenka Gejdošová 630,0019.10.2018Detail
O0128/2018ObjednávkaZariadenie pre VVM Obchodná s. 77,3618.10.2018Detail
O0127/2018ObjednávkaZariadenie pre Myjavská pekáre 5,7618.10.2018Detail
1118000222FaktúraZariadenie pre Stanislava Vetr 196,0018.10.2018Detail
1118000223FaktúraZariadenie pre Telefonica Slov 47,8818.10.2018Detail
1118000224FaktúraZariadenie pre METRO Cash&Carr 448,2518.10.2018Detail
1118000225FaktúraZariadenie pre OTIS Výťahy s.r 180,1818.10.2018Detail
1118000226FaktúraZariadenie pre Pavol Dzurka - 50,0018.10.2018Detail