Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 495 zmlúv, 8401 faktúr, 1646 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
O18000007ObjednávkaZariadenie pre FAST PLUS, spol 20,3922.2.2018Detail
1118000019FaktúraZariadenie pre Telefonica Slov 36,0820.2.2018Detail
1118000020FaktúraZariadenie pre Marius Pedersen 48,0020.2.2018Detail
1/2018VO nízka hodnotaZariadenie pre Rstudio s.r.o. 1 976,4020.2.2018Detail
O18000006ObjednávkaZariadenie pre Rstudio s.r.o. 1 976,4020.2.2018Detail
O0018/2018ObjednávkaZariadenie pre Metro Cash&Carr 262,5719.2.2018Detail
O0017/2018ObjednávkaZariadenie pre Pekáreň Moravan 0,5019.2.2018Detail
O0016/2018ObjednávkaZariadenie pre Demifood spol.s 170,3615.2.2018Detail
1118000018FaktúraZariadenie pre Slovak energy- 28,6815.2.2018Detail
1118000017FaktúraZariadenie pre innogy Slovensk- 128,1214.2.2018Detail