Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 478 zmlúv, 7925 faktúr, 1615 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
O00109/2017ObjednávkaZariadenie pre Pekáreň Moravan 7,2014.12.2017Detail
O17000118ObjednávkaZariadenie pre MARDAN s.r.o. 250,0014.12.2017Detail
7/TR/2017ZmluvaObec Moravany nMinisterstvo vn 5 000,0013.12.2017Detail
O00108/2017ObjednávkaZariadenie pre Metro Cash&Carr 938,1212.12.2017Detail
O17000117ObjednávkaZariadenie pre Na prednádraží, 316,2912.12.2017Detail
1117000260FaktúraZariadenie pre ELLY, s.r.o. 5 800,008.12.2017Detail
1117000259FaktúraZariadenie pre Obec Moravany n 350,008.12.2017Detail
O17000116ObjednávkaZariadenie pre LFM Piešťany s. 79,908.12.2017Detail
O0107/2017ObjednávkaZariadenie pre VVM Obchodná s. 142,818.12.2017Detail
1117000252FaktúraZariadenie pre SHELL Slovakia, 74,907.12.2017Detail