Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 538 zmlúv, 9099 faktúr, 1766 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
O00101/2018ObjednávkaZariadenie pre Myjavská pekáre 5,7616.8.2018Detail
O00102/2018ObjednávkaZariadenie pre Demifood spol.s 201,0016.8.2018Detail
O00100/2018ObjednávkaZariadenie pre Metro Cash&Carr 1 071,5416.8.2018Detail
1118000174FaktúraZariadenie pre O2 Slovakia s.r 35,5716.8.2018Detail
128446 08U02ZmluvaObec Moravany nEnvironmentálny 150 000,0015.8.2018Detail
O0099/2018ObjednávkaZariadenie pre VVM Obchodná s. 183,8015.8.2018Detail
1118000171FaktúraZariadenie pre Marius Pedersen 48,0015.8.2018Detail
1118000172FaktúraZariadenie pre HUMISS, spol. s 826,8015.8.2018Detail
1118000173FaktúraZariadenie pre TV Karpaty s.r. 300,0015.8.2018Detail
O18000038ObjednávkaZariadenie pre TV Karpaty s.r. 300,0015.8.2018Detail