Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 103 zmlúv, 2278 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
328170208FaktúraMestský podnik Enbra SLOVAKIA, 10 305,9010.5.2017Detail
2000001136,FaktúraMestský podnik Západoslovenská 3 373,0010.5.2017Detail
200271459,FaktúraMestský podnik Západosl.vodár. 3 622,0010.5.2017Detail
1701949FaktúraMestský podnik ZSE Energia, a. 12 029,8810.5.2017Detail
7102654316FaktúraMestský podnik ZSE Energia, a. 1 814,9810.5.2017Detail
201720FaktúraMestský podnik JUDAPA Consulti 3 600,0010.5.2017Detail
201719FaktúraMestský podnik JUDAPA Consulti 4 800,0010.5.2017Detail
170017FaktúraMestský podnik DAV-STAV s.r.o. 30 763,4510.5.2017Detail
170030FaktúraMestský podnik OSP DANUBIUS DS 19 875,8810.5.2017Detail
18/2017FaktúraMestský podnik Kórósi Gejza, I 1 400,0010.5.2017Detail