Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19 zmlúv, 1827 faktúr, 147 objednávok za organizáciu Čierna.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu