Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26090 zmlúv, 274395 faktúr, 26450 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu