Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21517 zmlúv, 227956 faktúr, 20647 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu