Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 23246 zmlúv, 247793 faktúr, 22856 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu