Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21931 zmlúv, 232312 faktúr, 21091 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu