Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 986 zmlúv, 35 faktúr, 47 objednávok za organizáciu Hrhov.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu