Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21468 zmlúv, 227480 faktúr, 20622 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu