Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 251 zmlúv, 1613 faktúr, 161 objednávok za organizáciu Veľký Grob.