Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 0 zmlúv, 0 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Mesto Šurany.

Zverejnite svoje zmluvy, objednávky a faktúry jednoducho a rýchlo

Podnetom pre vznik tohto projektu bolo poskytnúť nástroj, prostredníctvom ktorého sa rýchlo a spoľahlivo zverejnia informácie o zmluvách, objednávkach a faktúrach. Ide o projekt, ktorý umožňuje obciam, mestám a ostatným povinným organizáciam verejnej správy zverejňovať údaje podľa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2011.


Pre organizácie tento projekt vytvára príležitosť pre jednoduché zverejnenie potrebných informácii na webovej stránke z pohodlia kancelárie bez nutnosti riešiť zverejňovanie cez Obchodný vestník.


Portál poskytuje verejnú časť pre neregistrovaných užívateľov – občanov, organizácie, ktorým poskytne jednoduché prehľady zverejnených zmlúv, faktúr a objednávok za jednotlivé organizácie. Pre registrovaných užívateľov, ktorými sú povinné organizácie verejnej správy - organizácie získajú prístup do jednoducho použiteľného registra s možnosťou zaevidovať, upraviť resp. zmazať zmluvu, objednávku a faktúru, ktoré sú povinné zverejniť.

Kto je prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť EMEL Bratislava, s.r.o., ktorá už od roku 1990 pôsobí na trhu informačných technológii. V rámci tejto činnosti sa intenzívne zaoberá vývojom, dodávkou a implementáciou komplexného podnikového informačného systému, portálových riešení a poskytovaním nadštandardných služieb v oblasti IT.

V prípade Vašich otázok je možné nás kontaktovať na info@rzof.sk