Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1952 zmlúv, 10491 faktúr, 4148 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Nové heslo