Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1927 zmlúv, 10221 faktúr, 4038 objednávok za organizáciu Veľký Meder.