Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 2036 zmlúv, 10937 faktúr, 4347 objednávok za organizáciu Veľký Meder.