Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1928 zmlúv, 10221 faktúr, 4068 objednávok za organizáciu Veľký Meder.