Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1859 zmlúv, 9872 faktúr, 3878 objednávok za organizáciu Veľký Meder.