Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1915 zmlúv, 10077 faktúr, 3987 objednávok za organizáciu Veľký Meder.