Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1668 zmlúv, 9070 faktúr, 3507 objednávok za organizáciu Veľký Meder.