Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1779 zmlúv, 9331 faktúr, 3687 objednávok za organizáciu Veľký Meder.