Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1815 zmlúv, 9447 faktúr, 3750 objednávok za organizáciu Veľký Meder.