Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 2038 zmlúv, 10937 faktúr, 4365 objednávok za organizáciu Veľký Meder.