Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 23 zmlúv, 746 faktúr, 0 objednávok za organizáciu TSM Veľký Meder, s.r.o..
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  SZ202245/KN/SZ
 • Názov zmluvy
  Servisná zmluva
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  13.12.2021
 • Názov organizacie
  TSM Veľký Meder, s.r.o.
 • Odberateľ

  • Názov
   TSM Veľký Meder, s r.o.
  • IČO
   46456201
  • Adresa
   Nezábudková 1671/1, 93201 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   AGROSERVIS spol. s r.o.
  • IČO
   31441751
  • Adresa
   Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
 • Dátum podpisu
  10.12.2021
 • Dátum platnosti od
  1.1.2022
 • Dátum platnosti do
  31.12.2022
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Poskytovanie servisných, poradenských a iných služieb, dodávka náhradných dielov a softvéru odberateľovi
 • Prílohy