Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24 zmlúv, 746 faktúr, 0 objednávok za organizáciu TSM Veľký Meder, s.r.o..
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu