Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 44 zmlúv, 1772 faktúr, 0 objednávok za organizáciu TSM Veľký Meder, s.r.o..