Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 44 zmlúv, 1654 faktúr, 0 objednávok za organizáciu TSM Veľký Meder, s.r.o..
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  01.03.2023
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytovaní služieb
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  2.3.2023
 • Názov organizacie
  TSM Veľký Meder, s.r.o.
 • Odberateľ

  • Názov
   Mesto Veľký Meder
  • IČO
   00305332
  • Adresa
   Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder
 • Dodávateľ

  • Názov
   TSM Veľký Meder, s r.o.
  • IČO
   46456201
  • Adresa
   Nezábudková 1671/1, 93201 Veľký Meder
 • Dátum podpisu
  1.3.2023
 • Dátum platnosti od
  1.3.2023
 • Dátum platnosti do
  31.12.2023
 • Suma
  2 415,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  2 898,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Správa cintorínov a detských ihrísk
 • Prílohy