Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 605 zmlúv, 5972 faktúr, 540 objednávok za organizáciu Brzotín.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Zmluva o dielo č. 04/2021
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo Kamerový systém obce Brzotín
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  VO 05/2021 Prejsť na VO
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  30.8.2021
 • Názov organizacie
  Brzotín
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Brzotín
  • IČO
   00594768
  • Adresa
   Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
 • Dodávateľ

  • Názov
   VEGAnet s.r.o.
  • IČO
   45586098
  • Adresa
   Krátka 214, 04941 Pača
 • Dátum podpisu
  1.7.2021
 • Dátum platnosti od
  1.7.2021
 • Dátum platnosti do
  31.8.2021
 • Suma
  27 150,97 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  32 581,17 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy

  Dodatky

  • Dodatok číslo Zmluva o kontrolnej činnosti č. 01/2022 KS pridaný 27.5.2022 09:36:00 Prejsť na dodatok

  Faktúry