Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 605 zmlúv, 5972 faktúr, 540 objednávok za organizáciu Brzotín.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
14/2024FaktúraSlovenská poštaObec Brzotín 95,86Detail
13/2024FaktúraNárodná diaľničObec Brzotín 146,44Detail
12/2024FaktúraNárodná diaľničObec Brzotín 2 342,65Detail
11/2024FaktúraSlovenská poštaObec Brzotín 93,96Detail
Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č: OCUBR-S2024/00234ZmluvaObec BrzotínSlovak Telekom 0,00Detail
Dodatok k Zmluve č: OCUBR-S2023/00019ZmluvaObec BrzotínSlovak Telekom 26,00Detail
Dodatok k Zmluve č: 005/2020ZmluvaObec BrzotínSlovak Telekom 26,00Detail
Dodatok k Zmluve č: 001/2020ZmluvaObec BrzotínSlovak Telekom 26,00Detail
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č: OCUBR-S2024/00065-019ZmluvaObec BrzotínSlovenský vodoh 63,89Detail
36/2024ObjednávkaObec BrzotínJozef Cihý Pož 590,00Detail