Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 973 zmlúv, 35 faktúr, 47 objednávok za organizáciu Hrhov.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Z-25/2021
 • Názov zmluvy
  Zmluva o grant.účte č. IBAN SK23 5600 0000 0004 3397 6025 Oporný múr pre projekt "Nádej pre stratený vodopád"
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  5.10.2021
 • Názov organizacie
  Hrhov
 • Odberateľ

  • Názov
   OBEC HRHOV
  • IČO
   00328294
  • Adresa
   Hrhov 363, 049 44 Hrhov
 • Dodávateľ

  • Názov
   Prima banka a.s.
  • IČO
   31575951
  • Adresa
   Hodžova11, 01011 Žilina
 • Dátum podpisu
  4.10.2021
 • Dátum platnosti od
  4.10.2021
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 5.10.2021 08:50:00
   Z-252021.pdf
   Z-252021.pdf