Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 973 zmlúv, 35 faktúr, 47 objednávok za organizáciu Hrhov.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 973 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha?
  Dátum zverejnenia
  Z-1/2022Zmluva o poskytnutí služby Oprava VO a MR pre 20223.1.20224.1.202231.12.2022 0,00 0,00OBEC HRHOVJozef ŠimkoÁno3.1.2022
  Z-34/2021-D1Dodatok č. 1 ku zmluve č. Z-34/2021 Cortec, s.r.o.6.10.20216.10.202131.12.2021 1 236,05 1 236,05OBEC HRHOVCORTEC s.r.o.Áno3.1.2022
  Z-35/2021Tamogatói okirat30.11.202130.11.202130.6.2022 14 433,16 14 433,16OBEC HRHOVBethlen Gábor AlapkezelőÁno27.12.2021
  Z-34/2021Kúpna zmluva - "Gastrozariadenia do MŠ v Hrhove"4.10.20214.10.202131.12.2021 13 197,11 13 197,11OBEC HRHOVCORTEC s.r.o.Áno27.12.2021
  Z-33/2021Zmluva o zriadení vecného bremena22.12.202122.12.2021 0,00 0,00Adam Imrich, Adamová ErikaOBEC HRHOVÁno22.12.2021
  Dodatok č. 1/2022 k Z-47Dodatok k zmluve o poskyt. služieb v oblasti naklad. s odpadmi17.12.20211.1.202231.12.2022 0,00 0,00OBEC HRHOVFÚRA s.r.o.Nie21.12.2021
  Dodatok č. 2 k Z-17/2020k Zmluve o zabezpečení systému združ.naklad.s odpadmi z obalov a neob.výrobkov uzatvorenej dňa 17.04.202016.12.20211.1.202231.12.2022 0,00 0,00OBEC HRHOVE-cycling s.r.o.Áno21.12.2021
  Z-32/2021Zmluva o dielo č. 144/2021 - výmena plast.okien a dverí na Zdrav.stredisku v Hrhov20.12.202120.12.202131.12.2021 11 258,40 11 258,40OBEC HRHOVJUKOV s.r.oÁno21.12.2021
  Z-31/2021Zmluva o vykonaní auditu15.12.202115.12.2021 996,00 996,00OBEC HRHOVGemerAudit spol.s.r.o.Áno15.12.2021
  Z-30/2021Dohoda č. 21/43/012/86 AČ §1211.11.20211.1.202231.12.2022 0,00 0,00OBEC HRHOVÚpsvar RVÁno13.12.2021
  Z-29/2021Dohoda č. 21/43/010/37 AČ § 1026.11.20211.1.202231.12.2022 0,00 0,00OBEC HRHOVÚpsvar RVÁno13.12.2021
  Z-28/2021Zmluva o dielo Samostatný vchod do telovýchovného zariadenia MŠ Hrhov2.12.20213.12.202131.12.2021 10 452,90 12 543,48OBEC HRHOVINOVA-KER, s.r.o.Áno11.12.2021
  Z-27/2021Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hrhov v roku 202130.11.20211.12.202131.12.2021 3 000,00 3 000,00Rímskokatolická cirkev, farnosť HrhovOBEC HRHOVÁno30.11.2021
  Z-26/2021Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hrhov na rok 2021 pre OZ ELEVENTUM29.11.202130.11.202131.12.2021 300,00 300,00ELEVENTUM o.z.OBEC HRHOVÁno29.11.2021
  Z 282/2021 -5Zmluva o nájme hrobového miesta27.10.202127.10.2021 20,00 20,00Jóžová HelenaOBEC HRHOVÁno29.10.2021
  ZP 20/2021Zmluva o prenájme majetku obce Priestory Oú-VESTIBUL8.10.202110.10.202111.10.2021 20,00 20,00Zsigraiová JuditaOBEC HRHOVÁno8.10.2021
  Z 282/2021-4Zmluva o nájme hrobového miesta5.10.20215.10.2021 10,00 10,00Berente NorbertOBEC HRHOVÁno5.10.2021
  Z-25/2021Zmluva o grant.účte č. IBAN SK23 5600 0000 0004 3397 6025 Oporný múr pre projekt "Nádej pre stratený vodopád"4.10.20214.10.2021 0,00 0,00OBEC HRHOVPrima banka a.s.Áno5.10.2021
  Z-24/2021Zmluva o posk.služby " Obnova ZŠ Hrhov " - projekt1.10.20211.10.2021 1 080,00 1 080,00OBEC HRHOVGemini Group s.r.o.Áno1.10.2021
  Dodatok č.1 k zmluve Z.17/2020Zmluva o zabezpečení systému združ.nakl.s odpadmy z obalov a neob.výrobkov30.8.20211.1.2021 0,00 0,00OBEC HRHOVE-cycling s.r.o.Áno13.9.2021
  Z 282/2021-3Zmluva o nájme hrobového miesta13.9.202113.9.2021 10,00 10,00Agyagošová MargitaOBEC HRHOVÁno13.9.2021
  Z-23/2021Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na 202130.8.20211.9.202131.12.2021 2 750,00 2 750,00Futbalový klub HrhovOBEC HRHOVÁno31.8.2021
  Z-22/2021Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 02 21 031.3.20211.3.202131.12.2026 0,00 0,00OBEC HRHOVBrantner Gemer s.r.o.Áno24.8.2021
  Z-21/2021Zmluva o poskytnutí služby Vstupný chodník do ZŠ Hrhov19.8.202120.8.202130.8.2021 420,00 504,00OBEC HRHOVLENDANÁno23.8.2021
  Z-262/2021-2Zmluva o nájme hrobového miesta16.8.202116.8.2021 10,00 10,00Beczeová KatarínaOBEC HRHOVÁno16.8.2021
  Z 20/2021Nájomná zmluva Spoločenský dom na KN-C 6005.8.20216.8.20216.8.2021 100,00 100,00OBEC HRHOVReformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,cirkevný zbor HrhovÁno5.8.2021
  Z-19/2021Darovacia zmluva - CRH (Slovensko), a.s.2.8.20212.8.20211.2.2022 1 000,00 1 000,00OBEC HRHOVCRH (Slovensko) a.s.Áno4.8.2021
  Z- 282/2021-1Zmluva o nájme hrobového miesta2.8.20212.8.20213.8.2021 20,00 20,00Bartaová AlžbetaOBEC HRHOVÁno3.8.2021
  Z-18/2021Dohoda č. 21/43/012/2413.7.20211.8.202131.12.2021 0,00 0,00OBEC HRHOVÚpsvar RVÁno29.7.2021
  Z-69/D-3Dodatok č. 3 k licenčnej zmluve č. U1705/2013 - Made spol. s r.o.27.7.202127.7.2021 1 100,00 1 100,00OBEC HRHOVMADE spol. s r.o.Áno29.7.2021