Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 973 zmlúv, 35 faktúr, 47 objednávok za organizáciu Hrhov.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Z-26/2021
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hrhov na rok 2021 pre OZ ELEVENTUM
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  29.11.2021
 • Názov organizacie
  Hrhov
 • Odberateľ

  • Názov
   ELEVENTUM o.z.
  • IČO
   52192547
  • Adresa
   HRHOV 270, 049 44 Hrhov
 • Dodávateľ

  • Názov
   OBEC HRHOV
  • IČO
   00328294
  • Adresa
   Hrhov 363, 049 44 Hrhov
 • Dátum podpisu
  29.11.2021
 • Dátum platnosti od
  30.11.2021
 • Dátum platnosti do
  31.12.2021
 • Suma
  300,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  300,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy