Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 122 zmlúv, 685 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Kolbovce.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  10/2022
 • Názov zmluvy
  Zámenná zmluva
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  24.10.2022
 • Názov organizacie
  Kolbovce
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kolbovce
  • IČO
   330558
  • Adresa
   Kolbovce 44, 09031 Kolbovce
 • Dodávateľ

  • Názov
   Lenka Bačišinová
  • IČO
   7953159511
  • Adresa
   Kolbovce č. 53, 09031 Kolbovce
 • Dátum podpisu
  24.10.2022
 • Dátum platnosti od
  24.10.2022
 • Dátum platnosti do
  24.10.2072
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy