Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 116 zmlúv, 1043 faktúr, 117 objednávok za organizáciu Ratka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  31052021
 • Názov zmluvy
  Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky Autobusové zastávky v obci Ratka
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  2.8.2021
 • Názov organizacie
  Ratka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Ratka
  • IČO
   00316385
  • Adresa
   Ratka 109, 98601 Ratka
 • Dodávateľ

  • Názov
   ?
  • IČO
  • Adresa
   ,
 • Dátum podpisu
  31.5.2021
 • Dátum platnosti od
  31.5.2021
 • Dátum platnosti do
  18.6.2021
 • Suma
  32 973,70 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  39 538,44 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy