Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 128 zmlúv, 1355 faktúr, 138 objednávok za organizáciu Ratka.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu