Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 128 zmlúv, 1365 faktúr, 139 objednávok za organizáciu Ratka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  VP/2309203/002
 • Názov zmluvy
  Hromadná licenčná zmluva
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  25.8.2023
 • Názov organizacie
  Ratka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Ratka
  • IČO
   00316385
  • Adresa
   Ratka 109, 98601 Ratka
 • Dodávateľ

  • Názov
   SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  • IČO
   00178454
  • Adresa
   Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
 • Dátum podpisu
  21.8.2023
 • Dátum platnosti od
  21.8.2023
 • Dátum platnosti do
  21.8.2023
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy