Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1460 zmlúv, 7483 faktúr, 1616 objednávok za organizáciu Šamorín.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  22512022
 • Názov zmluvy
  Nájomná zmluva
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  19.1.2022
 • Názov organizacie
  Šamorín
 • Odberateľ

  • Názov
   Mesto Šamorín
  • IČO
   00305723
  • Adresa
   Hlavná 37, 931 01 Šamorín
 • Dodávateľ

  • Názov
   Agrosam s.r.o.
  • IČO
   46212728
  • Adresa
   Pomlejská cesta 3, 931 01 Šamorín
 • Dátum podpisu
  19.1.2022
 • Dátum platnosti od
  19.1.2022
 • Dátum platnosti do
  19.1.2032
 • Suma
  1 790,25 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy