Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1460 zmlúv, 7483 faktúr, 1616 objednávok za organizáciu Šamorín.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  22542022
 • Názov zmluvy
  Zmluva o nájme bytu
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  19.1.2022
 • Názov organizacie
  Šamorín
 • Odberateľ

  • Názov
   Mesto Šamorín
  • IČO
   00305723
  • Adresa
   Hlavná 37, 931 01 Šamorín
 • Dodávateľ

  • Názov
   Purgerová Andrea
  • IČO
  • Adresa
   Vinohradská, 93101 Šamorín
 • Dátum podpisu
  13.12.2021
 • Dátum platnosti od
  15.12.2021
 • Dátum platnosti do
  14.12.2022
 • Suma
  250,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy