Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 212 zmlúv, 2932 faktúr, 549 objednávok za organizáciu Uzovská Panica.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  18102022
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo č.1810-2022
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  3.5.2022
 • Názov organizacie
  Uzovská Panica
 • Odberateľ

  • Názov
   Uzovská Panica
  • IČO
   00319163
  • Adresa
   č. 95, 98022 Uzovská Panica
 • Dodávateľ

  • Názov
   Tornstav s.r.o.
  • IČO
   46044787
  • Adresa
   Dlhá 142/19, 98201 Tornaľa
 • Dátum podpisu
  18.10.2021
 • Dátum platnosti od
  18.10.2021
 • Dátum platnosti do
  29.5.2022
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  4 462,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy