Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 208 zmlúv, 2932 faktúr, 549 objednávok za organizáciu Uzovská Panica.