Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 208 zmlúv, 2932 faktúr, 549 objednávok za organizáciu Uzovská Panica.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
1605200ZmluvaUzovská PanicaBanet s.r.o. 0,00Detail
18102022ZmluvaUzovská PanicaTornstav s.r.o. 0,00Detail
3032022ZmluvaUzovská Panica? 24 577,13Detail
DBK/19/11/0001ZmluvaUzovská PanicaKOMENSKY s.r.o. 0,00Detail
2982021ZmluvaUzovská Panica? 0,00Detail
2022/132/3ZmluvaUzovská PanicaEKRONN s.r.o. 0,00Detail
2132022ZmluvaUzovská Panica? 123 750,30Detail
Mesiac 12/2021FaktúraUzovská Panicaviac dodávateľo 0,00Detail
Mesiac 11/2021FaktúraUzovská Panicaviac dodávateľo 0,00Detail
Mesiac 10/2021FaktúraUzovská Panicaviac dodávateľo 0,00Detail