Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 212 zmlúv, 2932 faktúr, 549 objednávok za organizáciu Obec Uzovská Panica.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  1605200
 • Názov zmluvy
  Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 13.1.2022 ,, Novostavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uzovská Panica ´´
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  17.5.2022
 • Názov organizacie
  Obec Uzovská Panica
 • Odberateľ

  • Názov
   Uzovská Panica
  • IČO
   00319163
  • Adresa
   č. 95, 98022 Uzovská Panica
 • Dodávateľ

  • Názov
   Banet s.r.o.
  • IČO
   47158972
  • Adresa
   ul. Červenej Armády 91, 98022 Veľký Blh
 • Dátum podpisu
  16.5.2022
 • Dátum platnosti od
  16.5.2022
 • Dátum platnosti do
  17.5.2023
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy