Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 786 zmlúv, 9397 faktúr, 39 objednávok za organizáciu Obec Polomka.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 786 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha?
  Dátum zverejnenia
  1235Hrobové miesto22.6.202222.6.202222.6.2032 15,00 15,00Helena VajsováObec PolomkaÁno22.6.2022
  01/2022Nájomná zmluva22.6.202222.6.2022 1,00 1,00Obec PolomkaFaťunová ElenaÁno22.6.2022
  ZoD č.2/2022Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Polomke 2022 ( Dimitrovova, Komenského, Nová, SNP)27.5.202227.5.202231.12.2022 208 022,41 249 626,89Obec PolomkaMetrostav DS a.s.Áno30.5.2022
  0524/2022-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd24.5.202224.5.2022 0,00 0,00Obec PolomkaMgr. Jana GiertlováÁno26.5.2022
  1605/2022-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd16.5.202216.5.2022 0,00 0,00Obec PolomkaIng. Martin ModrovskýÁno16.5.2022
  1234/cint.Nájomná zmluva na hrobové miesto12.5.202213.5.202212.5.2032 15,00 15,00Kalenda ĽudmilaObec PolomkaÁno12.5.2022
  322 1009Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky10.5.202210.5.20225.9.2022 3 000,00 3 000,00Obec PolomkaDobrovoľná požiarna ochrana SRÁno10.5.2022
  848051001-3-2022-BZVBZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena5.4.202212.4.202212.4.2023 0,00 0,00Obec PolomkaŽeleznice Slovenskej republikyÁno9.5.2022
  0413/2022-PZmluva o odvádzaní odpadových vôd13.4.202213.4.2022 0,00 0,00Obec PolomkaAdriana ZvarováÁno19.4.2022
  0411/2022-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd11.4.202211.4.2022 0,00 0,00Obec PolomkaJanka KrešákováÁno11.4.2022
  Dodatok č.1 k MZ2/2020Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia MŠ Polomka-prístavba a nadstavba4.4.20227.4.202231.12.2023 0,00 0,00Obec PolomkaIng. Cyril KohútÁno7.4.2022
  05042022Zmluva o združenej dodávke elektriny5.4.20225.4.202231.12.2024 0,00 0,00Obec PolomkaStredoslovenská energetika, a.s.Áno6.4.2022
  Dodatok č. 1 k ZOD č. 1/2022Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/202229.3.202229.3.202231.12.2022 4 268,12 5 121,74Obec PolomkaObec Polomka s.r.o.Nie30.3.2022
  00325/2022-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd25.3.202225.3.202225.3.2022 0,00 0,00Obec PolomkaRudolf OmastaÁno25.3.2022
  0325/2022-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd21.3.202221.3.202221.3.2022 0,00 0,00Obec PolomkaRoman OčovanÁno25.3.2022
  0323/2022-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd23.3.202223.3.202223.3.2022 0,00 0,00Obec PolomkaAnna KochanováÁno25.3.2022
  2022Zmluva o spolupráci11.3.202211.3.2022 3 000,00 3 000,00Združenie miest a obcí SlovenskaObec PolomkaÁno14.3.2022
  VGE3101202201BZmluva č. VGE3101202201B uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov1.1.20221.1.2022 0,00 0,00Obec PolomkaENVI-PAK, a.sÁno28.2.2022
  ZOD1/2022stavebné práce Garážová hala17.2.202217.2.202231.12.2022 120 684,67 144 821,60Obec PolomkaObec Polomka s.r.o.Áno17.2.2022
  2022Zmluva o poskytovaní audítorských služieb11.2.202211.2.2022 1 600,00 1 920,00Obec PolomkaIng. Milena KorcováÁno11.2.2022
  0209/2022-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd9.2.20229.2.2022 0,00 0,00Obec PolomkaPeter PiliarÁno11.2.2022
  01012022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča27.1.202227.1.202231.12.2022 627 920,00 627 920,00Súkromná základná umelecká školaObec PolomkaÁno27.1.2022
  2022 26/HY/ZSServisná zmluva26.1.202226.1.2022 0,00 0,00Obec PolomkaAgroservis - Stred s.r.o.Áno27.1.2022
  1/2022Zmluva o dielo č. 1/202210.1.20221.1.202231.12.2022 0,00 0,00Obec PolomkaOľga PetrovičováÁno25.1.2022
  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 10 19 04Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 10 19 0416.12.202116.12.2021 0,00 0,00Obec PolomkaBrantner Gemer s.r.o.Áno25.1.2022
  1401/2022-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd14.1.202214.1.2022 0,00 0,00Obec PolomkaPeter BrozmanÁno17.1.2022
  0112/2022-PZmluva o odvádzaní odpadových vôd12.1.202212.1.2022 0,00 0,00Obec PolomkaPavol DubašákÁno12.1.2022
  2812/2021/1-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd28.12.202128.12.2021 0,00 0,00Obec PolomkaMiloš KoštiakÁno3.1.2022
  2812/2021-VZmluva o odvádzaní odpadových vôd28.12.202128.12.2021 0,00 0,00Obec PolomkaJana KišováÁno3.1.2022
  1220/2021-PZmluva o odvádzaní odpadových vôd20.12.202120.12.2021 0,00 0,00Obec PolomkaJanka KohútováÁno21.12.2021