Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 948 zmlúv, 10323 faktúr, 144 objednávok za organizáciu Obec Polomka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
ZoD č.11/2023ZmluvaObec POLOMKA Obec Polomka s. 9 233,75Detail
103/2023ObjednávkaObec POLOMKA NOMIland s.r.o 192,96Detail
102/2023ObjednávkaObec POLOMKA NOMIland s.r.o 6 080,00Detail
101/2023ObjednávkaObec POLOMKA Škokolka s.r.o. 627,00Detail
46/2023ZmluvaBrantner Gemer Obec POLOMKA 300,00Detail
100/2023ObjednávkaObec POLOMKA AUTO- IMPEX s.r 0,00Detail
99/2023ObjednávkaObec POLOMKA Victory sport, 29,07Detail
1259ZmluvaMesiarkin štefaObec POLOMKA 15,00Detail
456/2023FaktúraObec POLOMKA Galileo Corpora 724,97Detail
Dodatok č.1 k ZoD č.6/2023ZmluvaObec POLOMKA KACC, s.r.o. 0,00Detail