Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18 zmlúv, 218 faktúr, 24 objednávok za organizáciu Zariadenie pre seniorov.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 18, nájdené: 18 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha? Stiahnutá CRZ Zverejnená v CRZ
  Dátum zverejnenia
  01Zmluva o poskytovaní služieb elektonického bankovníctva13.12.202313.12.2023 0,00 0,00Zariadenie pre seniorovPrima banka Slovensko, a.s.NieÁnoNie12.3.2024
  3628Zmluva o dielo č.3628 uzavretá podľa obchodného zákonníka1.12.20231.12.2023 0,00 0,00Zariadenie pre seniorovEKO LOG, s. r. o.NieÁnoNie12.3.2024
  02Zmluva o bežnom účte13.12.202313.12.2023 0,00 0,00Zariadenie pre seniorovPrima banka Slovensko, a.s.NieÁnoNie12.3.2024
  10/2024Zmluva o poskytovaní služieb11.3.202411.3.202431.12.2024 0,00 99 252,00Zariadenie pre seniorovZariadenie pre seniorovÁnoÁnoNie12.3.2024
  9Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, základných potravín a surovín a ostatných doplnkových tovarov pre stravovaciu prevádzku Zariadenie pre seniorov10.1.202410.1.202431.12.2024 33 857,45 39 911,07Zariadenie pre seniorov?ÁnoÁnoÁno23.1.2024
  8Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, základných potravín a surovín a ostatných doplnkových tovarov pre stravovaciu prevádzku Zariadenie pre seniorov10.1.202410.1.202431.12.2024 34 382,24 40 529,69Zariadenie pre seniorov?ÁnoÁnoÁno23.1.2024
  7Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, základných potravín a surovín a ostatných doplnkových tovarov pre stravovaciu prevádzku Zariadenie pre seniorov10.1.202431.12.202410.1.2024 33 399,87 39 371,68Zariadenie pre seniorovMabonex Slovakia s.r.o.ÁnoÁnoÁno23.1.2024
  6Dodávka mrazených výrobkov pre stravovaciu prevádzku Zariadenie pre seniorov10.1.202410.1.202431.12.2024 1 495,45 1 794,54Zariadenie pre seniorovMABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.ÁnoÁnoÁno23.1.2024
  5Dodávka hydiny pre stravovaciu prevádzku Zariadenie pre seniorov10.1.202410.1.202431.12.2024 6 532,50 7 353,25Zariadenie pre seniorovJumäs Trade s.r.o.ÁnoÁnoÁno23.1.2024
  4Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre stravovaciu prevádzku Zariadenie pre seniorov23.1.202431.12.202410.1.2024 13 242,00 14 962,10Zariadenie pre seniorovJumäs Trade s.r.o.ÁnoÁnoÁno23.1.2024
  3Licenčná zmluva22.1.202423.1.202423.1.2024 0,00 0,00Zariadenie pre seniorov?ÁnoÁnoÁno23.1.2024
  2Zmluva o bežnom účte23.1.202410.1.202410.1.2030 0,00 0,00Zariadenie pre seniorov?ÁnoÁnoÁno23.1.2024
  ZO/2023TNZ30102-1Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby3.1.20243.1.202431.12.2024 45,00 45,00Zariadenie pre seniorov?ÁnoÁnoÁno11.1.2024
  8190Zmluva o pripojení na zariadenie a prevádzkovanie tv káblových rozvodov systém MVDS42 GHz, podľa zákona č. 634/1992 ZB. O ochrane spotrebiteľa11.1.202411.1.202411.1.2024 130,00 130,00Zariadenie pre seniorov?ÁnoÁnoÁno11.1.2024
  1/2024-OPSM-PZmluva o výpožičke motorového vozidla10.1.202411.1.202411.1.2025 0,00 0,00Zariadenie pre seniorovMesto Nové Mesto nad VáhomÁnoÁnoÁno11.1.2024
  1Zmluva o bežnom účte13.12.202313.12.202313.12.2023 0,00 0,00Zariadenie pre seniorovPrima banka a.s.ÁnoÁnoÁno13.12.2023
  0Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva13.12.202313.12.202313.12.2023 0,00 0,00Zariadenie pre seniorovPrima banka a.s.ÁnoÁnoNie13.12.2023
  20232124Čiastková zmluva 20232124 k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 04.12.20238.12.20238.12.202331.12.2026 0,00 0,00Zariadenie pre seniorov?ÁnoÁnoÁno13.12.2023