Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18 zmlúv, 218 faktúr, 24 objednávok za organizáciu Zariadenie pre seniorov.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
DF24066FaktúraZariadenie pre weCare s. r. o. 463,32Detail
DF24067FaktúraZariadenie pre Studená kuchyňa 80,62Detail
DF24068FaktúraZariadenie pre MABONEX SLOVAKI 321,25Detail
DF24069FaktúraZariadenie pre Studená kuchyňa 42,78Detail
DF24070FaktúraZariadenie pre Ing. Lazhar Has 257,45Detail
DF24071FaktúraZariadenie pre Jumäs Trade s.r 358,77Detail
DF24072FaktúraZariadenie pre Jumäs Trade s.r 474,15Detail
DF24073FaktúraZariadenie pre T.F.M., spol. s 130,00Detail
DF24074FaktúraZariadenie pre ZSE Energia, a. 900,00Detail
DF24075FaktúraZariadenie pre O - NET, s.r.o. 47,99Detail