Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16 zmlúv, 1665 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Bačka.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu