Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 15 zmlúv, 1222 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Bačka.