Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16 zmlúv, 1713 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Bačka.