Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 75 zmlúv, 5260 faktúr, 4 objednávok za organizáciu Obec Polomka, s.r.o..