Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 84 zmlúv, 5763 faktúr, 4 objednávok za organizáciu Obec Polomka, s.r.o..
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu